Polityka prywatności

Polityka prywatności

Dokładamy wszelkich starań by chronić zbierane przez nas dane osobowe. W niniejszej polityce wyjaśnimy jakie dane osobowe zbieramy i jak są one wykorzystywane. Zachęcamy do zapoznania się z zamieszczonymi informacjami.

Kim jesteśmy?
Administratorem danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem niniejszej strony internetowej jest DĄBROWSKA.PL Małgorzata Dąbrowska z siedzibą w
Kaniach ( 05-805 ) ul.  Źródlana 14.


Jakie dane o Tobie zbieramy i jak długo je przetwarzamy?

Większość danych, które przetwarzamy to informacje, które przekazałeś/aś nam z własnej woli. Jednakże w niektórych przypadkach przetwarzamy dane osobowe, które pozyskujemy w sposób automatyczny w trakcie korzystania przez Ciebie z naszej strony. Czytaj więcej w Polityce cookies.

Twoje dane osobowe nie będą przechowywane dłużej, niż jest to konieczne dla celu, dla którego zostały zebrane, włączając w to konieczność zachowania zgodności z obowiązkami prawnymi i podatkowymi oraz dla rozpatrywania sporów, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

Dane zbierane automatycznie

Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty, np. Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego itp.

Możesz ograniczyć przetwarzanie tych informacji. Jedyne co musisz zrobić to zapoznać się z naszą Polityką cookies i postępować zgodnie z informacjami w niej zawartymi.

 

Dane zbierane, gdy kontaktujesz się z nami
Gdy kontaktujesz się z nami za pomocą strony internetowej, telefonu, poczty email, itp. przekazujesz nam swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres email, numer telefonu, jak również inne informacje zamieszczone w treści przesłanej wiadomości.

 

Dane zbierane w związku z korzystaniem z usług

Kiedy korzystasz z naszych usług pośrednictwa nieruchomości, możemy zbierać i przetwarzać następujące kategorie danych osobowych: Twoje imię i nazwisko, adres, położenie i inne informacje dotyczące oferowanej lub poszukiwanej nieruchomości, numery telefonów i adresy email, dane dotyczące naszej komunikacji z Tobą itp.

W jaki sposób i w jakich celach wykorzystujemy Twoje dane?

Twoje dane mogą być przetwarzane w następujących celach:

  • zarządzanie naszymi relacjami z Tobą,
  • komunikacja z Tobą,
  • do wykonania umowy, bez względu na jej postać czy formę, lub działań podjętych przed zawarciem umowy, kiedy zamawiasz nasz produkt lub usługę,
  • zapewnienia zgodności z obowiązkami prawnymi, włącznie z obowiązkiem ujawnienia danych.

W oparciu o jakie podstawy prawne przetwarzamy Twoje dane?

Twoje dane osobowe przetwarzamy w oparciu o następujące podstawy prawne:

  • na podstawie zawartej umowy w celu niezbędnym do jej wykonania lub na podstawie działań zmierzających do jej zawarcia.
  • w oparciu o Twoją zgodę (klienci indywidualni, konsumenci, osoby fizyczne). Jeśli przetwarzamy Twoje dane osobowe w oparciu o Twoją zgodę, masz prawo wycofać tę zgodę w dowolnym momencie poprzez zastosowanie się do szczegółowych informacji odnośnie czynności przetwarzania, na które wyraziłeś/aś zgodę lub poprzez skontaktowanie się z nami
  • na podstawie naszych uzasadnionych interesów lub też interesów stron trzecich. Przetwarzając Twoje dane osobowe na podstawie naszych uzasadnionych interesów lub interesów stron trzecich, będziemy podejmować właściwe działania by zabezpieczyć Cię przed możliwymi szkodami. Nasze uzasadnione interesy mogą obejmować np. cele marketingowe (promocję naszych produktów i usług). By dowiedzieć się więcej na temat tych interesów, zobacz wymienione wyżej cele dla których przetwarzamy dane osobowe.

Komu przekazujemy Twoje dane?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe lokalnie na terytorium Polski. Część Twoich danych może być przekazana innym podmiotom takim jak m.in. nasi dostawcy usługi poczty elektronicznej i przestrzeni w chmurze. Jednakże, każdy nasz partner, któremu powierzymy przetwarzanie Twoich danych osobowych lub któremu udostępnimy Twoje dane osobowe, będzie je przetwarzać w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania, inny instrument prawny lub w związku koniecznością realizacji umowy, porozumienia lub współpracą i wyłącznie w granicach określonych przez prawo. Dochowamy staranności, aby zbieranie, otrzymywanie, używanie, udostępnianie lub inne operacje na Twoich danych osobowych odbywały się  zgodnie z obowiązującym prawem, niniejszą polityką prywatności oraz naszymi wewnętrznymi politykami, procedurami i standardami.

Z zasady nie przekazujemy Twoich danych osobowych komukolwiek żadnym innym podmiotom. Możemy jednak przekazać Twoje dane osobowe zaufanym stronom trzecim, które realizują dla nas funkcje biznesowe lub świadczą nam inne usługi (kierowcy, kurierzy, poczta itp.). Takie strony trzecie będą zobowiązane do odpowiedniej ochrony Twoich danych osobowych zgodnie z wymaganiami obowiązującego prawa. Twoje dane osobowe mogą być również przekazywane odpowiednim władzom, gdy wynika to z przepisów prawa (np. by uniknąć przestępstwa lub oszustwa, by spełnić orzeczenie sądu albo inny obowiązek prawny sądu lub organu).

Twoje dane osobowe nie będą transferowane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w których prawo może nie zapewniać takiego samego poziomu ochrony Twoich danych.

Jakie środki bezpieczeństwa chronią Twoje dane?

Zobowiązujemy się właściwie chronić Twoje dane osobowe zgodnie z przyjętymi wewnętrznymi politykami, procedurami i standardami tak, aby chronić dane przed nieautoryzowanym użyciem lub dostępem, bezprawnymi modyfikacjami, utratą lub zniszczeniem. Pamiętaj, że Twoje dane osobowe nie będą przechowywane dłużej, niż jest to konieczne dla celu, dla którego zostały zebrane, włączając w to konieczność zachowania zgodności z obowiązkami prawnymi i podatkowymi oraz dla rozpatrywania sporów, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jakie prawa Tobie przysługują?

W każdym czasie masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych oraz możliwość ich aktualizacji i zmiany. Możesz zrealizować również wszelkie inne prawa jakie posiadasz na mocy obowiązujących przepisów, a w szczególności prawo do usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo przenoszenia części Twoich danych do innych organizacji. Masz również prawo do sprzeciwu względem pewnych rodzajów przetwarzania Twoich danych osobowych, jak również w wypadku, gdy prosiliśmy o Twoją zgodę, na wycofanie tej zgody w każdym czasie. Wymienione prawa mogą być ograniczone w niektórych sytuacjach - np. kiedy możemy wykazać, że jesteśmy zobowiązani prawnie do przetwarzania Twoich danych. Jeśli pragniesz skorzystać z należnych Ci praw, wszystko co musisz zrobić to przesłać do nas odpowiednią prośbę. Musisz pamiętać, że możemy wystąpić o dodatkowe informacje w celu ustalenia Twojej tożsamości.

Możesz również skontaktować się z nami w przypadku jakichkolwiek pytań, uwag lub skarg w odniesieniu do niniejszej polityki prywatności. Jednakże, jeśli wciąż masz jakiekolwiek nierozwiązane wątpliwości masz prawo do złożenia zażalenia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W jaki sposób dbamy o politykę prywatności?

Niniejsza polityka prywatności wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r. Poddajemy niniejszą politykę ciągłej aktualizacji i poinformujemy Cię o jakichkolwiek zmianach poprzez opublikowanie nowej polityki na naszej stronie lub przez przesłanie Ci odpowiedniej wiadomości email, gdy tylko zmiana zostanie opublikowana.